×
فهرست

ترموستات اکولوکس

1,050,000 تومان
کاربری آسان نصب توکار مناسب برای نصب در قوطی های استاندارد ایرانی و خارجی  کنترل دور فن به صورت دستی و انوماتیک ولتاژ تغذیه سویچینگ : 230vac حداکثر جریان رله :3/5max دیفرانسیل : 4-1درجه سانتی گراد دقت نمایش : 1 درجه...
1,100,000 تومان
نصب توکار کنترل دور فن به صورت دستی و انوماتیک مناسب برای نصب در قوطی های استاندارد ایرانی و خارجی  ولتاژ تغذیه سویچینگ : 230vac حداکثر جریان رله :3/5max دیفرانسیل : 4-1درجه سانتی گراد دقت نمایش : 1 درجه سانتی گراد...
نصب توکار کنترل دور فن به صورت دستی و انوماتیک مناسب برای نصب در قوطی های استاندارد ایرانی و خارجی  ولتاژ تغذیه سویچینگ : 230vac حداکثر جریان رله :3/5max دیفرانسیل : 4-1درجه سانتی گراد دقت نمایش : 1 درجه سانتی گراد...
1,100,000 تومان
نصب روکار کنترل دور فن به صورت دستی و انوماتیک ولتاژ تغذیه سویچینگ : 230vac حداکثر جریان رله :5max دیفرانسیل : 4-1درجه سانتی گراد دقت نمایش : 1 درجه سانتی گراد محدوده تنظیم دما : 35-15 درجه 
1,150,000 تومان
نصب روکار کنترل دور فن به صورت دستی و انوماتیک ولتاژ تغذیه سویچینگ : 230vac حداکثر جریان رله :5max دیفرانسیل : 4-1درجه سانتی گراد دقت نمایش : 1 درجه سانتی گراد محدوده تنظیم دما : 35-15 درجه 

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری