برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
گرم ایران

گرم ایران

تماس با واحد فروش
ظرفیت حرارتی 200,000 تا 450,000 کیلوکالری بر ساعت رله ایرانی (G790 یا مشابه) نحوه عملکرد دو مرحله ای خط گاز دارد سایر لوازم مشعل: شیر برقی 1/2 1 و 1 اینچ - پرشر گاز - پرشر هوا به همراه تابلو برق مدار فرمان
تماس با واحد فروش
ظرفیت حرارتی 1,400,000 تا 2,700,000 کیلوکالری بر ساعت رله خارجی (TMG740/LF1.635 یا مشابه) نحوه عملکرد دو مرحله ای خط گاز دارد سایر لوازم مشعل: خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان
تماس با واحد فروش
ظرفیت حرارتی 1,100,000 تا 3,300,000 کیلوکالری بر ساعت رله خارجی (TMG740/LF1.635 یا مشابه) نحوه عملکرد دو مرحله ای خط گاز دارد سایر لوازم مشعل: خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان
تماس با واحد فروش
ظرفیت حرارتی 1,500,000 تا 4,400,000 کیلوکالری بر ساعت رله خارجی (TMG740/LF1.635 یا مشابه) نحوه عملکرد سه مرحله ای - چند مرحله ای خط گاز دارد سایر لوازم مشعل: خط گاز کامل با شیر skp یا شیر مشابه به همراه تابلو برق...

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری