×
فهرست

چیلر اچ ای کول

تماس با واحد فروش
عملکرد : سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایشی 30 کیلووات یک عدد کمپرسور اسکرال Copeland یک مدار تبرید مجهز به هیت پمپ اواپراتور Shell & Tube مبرد R410a گرید A  انرژی قابلیت اتصال 16 دستگاه به یکدیگر ابعاد : 192cm x...
تماس با واحد فروش
عملکرد : سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایشی 60 کیلووات دو عدد کمپرسور اسکرال Copeland دو مدار تبرید مجهز به هیت پمپ اواپراتور Shell & Tube مبرد R410a گرید A  انرژی قابلیت اتصال 16 دستگاه به یکدیگر ابعاد : 200cm x 192cm...
تماس با واحد فروش
عملکرد : سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایشی 130 کیلووات چهار عدد کمپرسور اسکرال Copeland دو مدار تبرید مجهز به هیت پمپ اواپراتور Shell & Tube مبرد R410a گرید A  انرژی قابلیت اتصال 16 دستگاه به یکدیگر ابعاد : 222cm x...

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری