×
فهرست

تصفیه آب هیل تول

7,590,000 تومان
عملکرد کاملا اتوماتیک نصب رایگان ظرفیت منبع ذخیره : 7 لیتر ظرفیت تصفیه : 15 لیتر در ساعت مجهز به فیلترهای سدیمنت ، کربن فعال ، پست کربن دارای مخزن 7 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده کشور سازنده : ایران
8,855,000 تومان
عملکرد کاملا اتوماتیک نصب رایگان ظرفیت منبع ذخیره : 7 لیتر ظرفیت تصفیه : 15 لیتر در ساعت مجهز به فیلترهای سدیمنت ، کربن فعال ، پست کربن ،UF دارای مخزن 7 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده کشور سازنده : ایران
8,855,000 تومان
عملکرد کاملا اتوماتیک نصب رایگان ظرفیت منبع ذخیره : 7 لیتر ظرفیت تصفیه : 15 لیتر در ساعت مجهز به فیلترهای سدیمنت ، کربن فعال ، پست کربن ،AK دارای مخزن 7 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده کشور سازنده : ایران
تماس با واحد فروش
عملکرد کاملا اتوماتیک نصب رایگان ظرفیت منبع ذخیره : 7 لیتر ظرفیت تصفیه : 15 لیتر در ساعت مجهز به فیلترهای PP ، کربن فعال ، پست کربن ، مینرال دارای مخزن 7 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده کشور سازنده : ایران
تماس با واحد فروش
عملکرد کاملا اتوماتیک نصب رایگان ظرفیت منبع ذخیره : 7 لیتر ظرفیت تصفیه : 15 لیتر در ساعت مجهز به فیلترهای سدیمنت ، کربن فعال ، پست کربن ،AS دارای مخزن 7 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده کشور سازنده : ایران

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری