برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
دسته بندی
دسته بندی
وضعیت موجودی
قیمت
-
قدرت (HP)

جت پمپ جکوزی هایپر

فروش ویژه جت پمپ جکوزی هایپر همراه گارانتی معتبر در وبسایت تخصصی وندادتجهیز

دسته بندی
جت پمپ هایپر مدل CMG 40-160/40
پیشنهاد ویژه محدود
9٬543٬524 ‎تومان 10٬272٬900 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 4 نفره (8 نازله) قدرت 5.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/55
پیشنهاد ویژه محدود
9٬650٬824 ‎تومان 10٬388٬400 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/75
پیشنهاد ویژه محدود
10٬581٬775 ‎تومان 11٬390٬500 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 8 نفره (16 نازله) قدرت 10 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/55D
پیشنهاد ویژه محدود
11٬523٬966 ‎تومان 12٬404٬700 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت دارای دو پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/75D
پیشنهاد ویژه محدود
12٬260٬756 ‎تومان 13٬197٬800 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت دارای دو پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 8 نفره (16 نازله) قدرت 10 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-125/22
پیشنهاد ویژه محدود
4٬546٬433 ‎تومان 4٬893٬900 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 2 نفره (4 نازله) قدرت 3 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-160/30
پیشنهاد ویژه محدود
5٬447٬749 ‎تومان 5٬864٬100 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 2 نفره (4 نازله) قدرت 4 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-160/40
پیشنهاد ویژه محدود
6٬403٬225 ‎تومان 6٬892٬600 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 4 نفره (8 نازله) قدرت 5.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-250/110
پیشنهاد ویژه محدود
15٬605٬435 ‎تومان 16٬798٬100 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 12 نفره (24 نازله) قدرت 15 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-250/150
پیشنهاد ویژه محدود
18٬208٬214 ‎تومان 19٬599٬800 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/150
پیشنهاد ویژه محدود
17٬634٬928 ‎تومان 18٬982٬700 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/185
پیشنهاد ویژه محدود
18٬786٬610 ‎تومان 20٬222٬400 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/220
پیشنهاد ویژه محدود
23٬767٬350 ‎تومان 25٬583٬800 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 25 نفره (50 نازله) قدرت 30 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-160/92
پیشنهاد ویژه محدود
14٬194٬191 ‎تومان 15٬279٬000 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 10 نفره (20 نازله) قدرت 12 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-200/185
پیشنهاد ویژه محدود
18٬349٬608 ‎تومان 19٬752٬000 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-200/220
پیشنهاد ویژه محدود
22٬173٬186 ‎تومان 23٬867٬800 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 25 نفره (50 نازله) قدرت 30 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/110
پیشنهاد ویژه محدود
17٬831٬226 ‎تومان 19٬194٬000 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 12 نفره (24 نازله) قدرت 15 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/150
پیشنهاد ویژه محدود
19٬523٬864 ‎تومان 21٬016٬000 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/185
پیشنهاد ویژه محدود
20٬616٬833 ‎تومان 22٬192٬500 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CMG 50-160/55
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
12٬244٬406 ‎تومان 13٬180٬200 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری