برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
دسته بندی
دسته بندی
وضعیت موجودی
قیمت
-
قدرت (HP)

جت پمپ جکوزی هایپر

فروش ویژه جت پمپ جکوزی هایپر همراه گارانتی معتبر در وبسایت تخصصی وندادتجهیز

ادامه مطلب
دسته بندی
جت پمپ هایپر مدل CMG 40-160/40
پیشنهاد ویژه محدود
10٬497٬877 ‎تومان 11٬300٬190 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 4 نفره (8 نازله) قدرت 5.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/55
پیشنهاد ویژه محدود
10٬615٬906 ‎تومان 11٬427٬240 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/75
پیشنهاد ویژه محدود
11٬639٬952 ‎تومان 12٬529٬550 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 8 نفره (16 نازله) قدرت 10 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/55D
پیشنهاد ویژه محدود
12٬676٬363 ‎تومان 13٬645٬170 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت دارای دو پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 32-250/75D
پیشنهاد ویژه محدود
13٬486٬832 ‎تومان 14٬517٬580 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت دارای دو پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 8 نفره (16 نازله) قدرت 10 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-125/22
پیشنهاد ویژه محدود
5٬001٬076 ‎تومان 5٬383٬290 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 2 نفره (4 نازله) قدرت 3 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-160/30
پیشنهاد ویژه محدود
5٬992٬524 ‎تومان 6٬450٬510 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 2 نفره (4 نازله) قدرت 4 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-160/40
پیشنهاد ویژه محدود
7٬043٬548 ‎تومان 7٬581٬860 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 4 نفره (8 نازله) قدرت 5.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-250/110
پیشنهاد ویژه محدود
17٬165٬978 ‎تومان 18٬477٬910 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 12 نفره (24 نازله) قدرت 15 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 40-250/150
پیشنهاد ویژه محدود
20٬029٬036 ‎تومان 21٬559٬780 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/150
پیشنهاد ویژه محدود
19٬398٬421 ‎تومان 20٬880٬970 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/185
پیشنهاد ویژه محدود
20٬665٬271 ‎تومان 22٬244٬640 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 50-250/220
پیشنهاد ویژه محدود
26٬144٬085 ‎تومان 28٬142٬180 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 25 نفره (50 نازله) قدرت 30 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-160/92
پیشنهاد ویژه محدود
15٬613٬610 ‎تومان 16٬806٬900 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 10 نفره (20 نازله) قدرت 12 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-200/185
پیشنهاد ویژه محدود
20٬184٬569 ‎تومان 21٬727٬200 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی
جت پمپ هایپر مدل CM 65-200/220
پیشنهاد ویژه محدود
24٬390٬505 ‎تومان 26٬254٬580 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 25 نفره (50 نازله) قدرت 30 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/110
پیشنهاد ویژه محدود
19٬614٬349 ‎تومان 21٬113٬400 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 12 نفره (24 نازله) قدرت 15 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/150
پیشنهاد ویژه محدود
21٬476٬250 ‎تومان 23٬117٬600 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 15 نفره (30 نازله) قدرت 20 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
جت پمپ هایپر مدل CM 80-160/185
پیشنهاد ویژه محدود
22٬678٬516 ‎تومان 24٬411٬750 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 20 نفره (40 نازله) قدرت 25 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های عمومی
13٬468٬846 ‎تومان 14٬498٬220 ‎تومان
جت پمپ جکوزی هایپر HYPER طراحی مناسب و متفاوت پروانه ، شفت و فلنچ تمام استیل برای استفاده در جکوزی های 6 نفره (12 نازله) قدرت 7.5 اسب مناسب برای تصفیه جکوزی های خصوصی

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری