برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
دسته بندی
دسته بندی
قیمت
-

منبع کویل دار ونداد تجهیز

منابع کویل دار ونداد تجهیز جهت تامین آب گرم مصرفی استفاده می شود. جنس ورق منابع کویل دار از ورق گالوانیزه گرم می باشد اما در صورت سفارش مشتری از ورق سیاه ( فشارهای بالاتر ) داخل منابع را با پوشش اپوکسی پوشش میدهند. ضخامت ورق های فولادی بکار رفته در منابع کویل دار بر حسب فشار کاری دستگاه ، دمای کاری ، ضریب خوردگی آب بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار محاسبه میشود.

کارایی بیشتر و مناسب تر منابع کویل دار نسبت به دستگاه های تولید کننده آب گرم مصرفی مانند منابع دوجداره این است که فقط از یک بدنه در ساختار آن استفاده شده است و در زمان بروز پوسیدگی ، ترکیدگی و یا رسوب گرفتگی منابع قابل تعمیر می باشند.

منابع کویل دار در نوع منبع کویل دار ایستاده و منبع کویل دار افقی ساخته و تولید می شوند.

  • منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز

    منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز

    <p>منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز از ورق گالوانیزه گرم جهت آبگرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها تولید می شود. ضخامت ورق بدنه منابع کویلی ایستاده ونداد تجهیز به درخواست مشتری و طبق استانداردهای معتبر و همچنین با در نظز گرفتن ظرفیت منابع ساخته و تولید می شوند. منابع کویل دار ایستاده از کوئل مسی شامل چند شاخه لوله رفت و برگشت تشکیل شده که آبگرم در آن در جریان است و از تبادل آن با آب داخل منبع منجر به گرم شدن آب منبع می شود.اصولا در موتورخانه های ساختمانها برای آب گرم مصرفی مورد نیاز از منبع کویل دار ایستاده جهت کم بودن فضا استفاده می شود.</p>
  • منبع کویل دار افقی ونداد تجهیز

    منبع کویل دار افقی ونداد تجهیز

    <p>منبع کویل دار افقی ونداد تجهیز از ورق گالوانیزه گرم جهت آبگرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها تولید می شود. ضخامت ورق بدنه منابع کویلی افقی ونداد تجهیز به درخواست مشتری و طبق استانداردهای معتبر و همچنین با در نظز گرفتن ظرفیت منابع ساخته و تولید می شوند. منابع کویل دار افقی از کوئل مسی شامل چند شاخه لوله رفت و برگشت تشکیل شده که آبگرم در آن در جریان است و از تبادل آن با آب داخل منبع منجر به گرم شدن آب منبع می شود. از منابع کویل دار افقی در موتورخانه های ساختمانها برای آب گرم مصرفی مورد نیاز استفاده می شود .</p> <p></p>
دسته بندی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
2٬624٬440 ‎تومان 2٬678٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 400 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
2٬704٬800 ‎تومان 2٬760٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
2٬986٬060 ‎تومان 3٬047٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 500 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
3٬172٬260 ‎تومان 3٬237٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
3٬305٬540 ‎تومان 3٬373٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 600 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
3٬434٬900 ‎تومان 3٬505٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
4٬012٬120 ‎تومان 4٬094٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 800 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
4٬383٬540 ‎تومان 4٬473٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
4٬631٬480 ‎تومان 4٬726٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1000 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
5٬001٬920 ‎تومان 5٬104٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1200 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
4٬796٬120 ‎تومان 4٬894٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1200 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
5٬931٬940 ‎تومان 6٬053٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 4
پیشنهاد ویژه محدود
6٬159٬300 ‎تومان 6٬285٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 1500 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
6٬811٬980 ‎تومان 6٬951٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 2000 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
8٬865٬080 ‎تومان 9٬046٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 2000 لیتری ورق 6
پیشنهاد ویژه محدود
9٬573٬620 ‎تومان 9٬769٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 2500 لیتری ورق 5
پیشنهاد ویژه محدود
9٬986٬200 ‎تومان 10٬190٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 2500 لیتری ورق 6
پیشنهاد ویژه محدود
10٬638٬880 ‎تومان 10٬856٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 3000 لیتری ورق 6
پیشنهاد ویژه محدود
11٬943٬260 ‎تومان 12٬187٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی
منبع کویل دار ایستاده ونداد تجهیز 3000 لیتری ورق 8
پیشنهاد ویژه محدود
15٬304٬660 ‎تومان 15٬617٬000 ‎تومان
دارای ورق فولادی گالوانیزه گرم ST37 عدسی منابع به صورت لبه دار  امکان سفارش مشتری در ضخامت های دلخواه  تامین آبگرم مصرفی در ساختمان های اداری و مسکونی

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری