برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
ایرتورپن (IR TUR PAN)

ایرتورپن (IR TUR PAN)

رادیاتور پنلی ایرتورپن 40 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
143٬280 ‎تومان 144٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 60 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
214٬920 ‎تومان 216٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 80 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
286٬560 ‎تومان 288٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 100 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
358٬200 ‎تومان 360٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 120 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
429٬840 ‎تومان 432٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 140 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
501٬480 ‎تومان 504٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 160 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
573٬120 ‎تومان 576٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 180 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
644٬760 ‎تومان 648٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 200 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
716٬400 ‎تومان 720٬000 ‎تومان
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 50 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
تماس با واحد فروش تماس با واحد فروش
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)
رادیاتور پنلی ایرتورپن 90 سانتی متر
پیشنهاد ویژه محدود
تماس با واحد فروش تماس با واحد فروش
دارای دو پنل و دو کنوکتور ساخت مشترک ایران و ترکیه ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50 دارای 12 سال گارانتی تعویض ورق های فولادی ST13 با استاندارد (DIN 1623)

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری