برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
تهویه آذرنسیم

تهویه آذرنسیم

فن کویل سقفی توکار 200 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
1٬472٬000 ‎تومان 1٬600٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 200CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل سقفی توکار 300 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
1٬573٬200 ‎تومان 1٬710٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 300CFM دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل سقفی توکار 400 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
1٬886٬000 ‎تومان 2٬050٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 400CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل سقفی توکار 600 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
2٬116٬000 ‎تومان 2٬300٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 600CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل سقفی توکار 800 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
2٬852٬000 ‎تومان 3٬100٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 800CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل سقفی توکار 1000 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
3٬174٬000 ‎تومان 3٬450٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1000CFM دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 800 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
2٬741٬600 ‎تومان 2٬980٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 800CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 1000 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
3٬036٬000 ‎تومان 3٬300٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1000CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 1200 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
3٬284٬400 ‎تومان 3٬570٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1200CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 1400 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
4٬673٬600 ‎تومان 5٬080٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1400CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 1600 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
4٬765٬600 ‎تومان 5٬180٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1600CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 1800 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
4٬940٬400 ‎تومان 5٬370٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 1800CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 
فن کویل کانالی 2000 CFM آذرنسیم
پیشنهاد ویژه محدود
5٬244٬000 ‎تومان 5٬700٬000 ‎تومان
حجم هوادهی 2000CFM  دارای کویل استاندارد با لوله مسی 8/3 اینچ  کابینت فن کویل ها از ورق فولادی به ضخامت 1.25 میلی متر  دارای فیلتر قابل شستشو  موتور 3  دور ( کند ، متوسط ، تند ) 

تنظیمات

فهرست

اشتراک گذاری