برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

سختی گیر مغناطیسی الکلا

سختی گیر مغناطیسی الکلا ELCLA برای جلوگیری از به وجود آمدن رسوب ها ، از بین بردن رسوب های قبلی ،افزایش بازدهی مبدل های حرارتی و افزایش عمر تجهیزات گرمایشی کاربرد ویژه ای دارد. سختی گیرهای مغناطیسی الکلا ELCLA بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودمی به آب مورد استفاده قرار میگیرد.

دسته بندی

تنظیمات

فهرست