بوستر پمپ 

بوستر پمپ

بوستر پمپ به دستگاهی گفته می شود که دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند که بتوانند آب مصرفی مورد نیاز را با کمترین ارنژی و بالاترین راندمان تامین کنند. بوستر پمپ ها در مجتمع های مسکونی ، ، برج ها ، بیمارستانها ، مدارس ، سالن ها و .... کاربرد به سزایی دارد.

بوستر پمپ ها دو نوع هستند : 1- بوستر پمپ های آبرسانی 2- بوستر ...

بیشتر

منو

مقایسه 0